Dilluns 09 Desembre 2019
Inici / Serveis / Deixalleria

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació de recepció i emmagatzematge selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària com residus especials (p.e. pintures, bateries…), residus voluminosos (p.e. mobles, electrodomèstics), vegetals, runes així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.

L’objectiu principal de la deixalleria és una instal.lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.