Dimarts 18 Febrer 2020
Inici / Noticies / Oberta la convocatòria del programa “Suport a l’activitat empresarial” anualitat 2016 de la Diputació de Girona

Oberta la convocatòria del programa “Suport a l’activitat empresarial” anualitat 2016 de la Diputació de Girona

18/03/2016
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 15 de març de 2016, ha aprovat la convocatoria del programa Suport a l’activitat empresarial, anualitat 2016, el text de la qual es transcriu íntegre a continuació:
 
1. Objecte i finalitat
L‘objecte d’aquestes bases és regular la col·laboració de la Diputació de Girona en el desenvolupament del programa “Suport a l’activitat empresarial”, amb la finalitat de donar un ajut a fons perdut a empreses d’un a cinc anys d’antiguitat, de base tecnològica i/o que tinguin una component innovadora.
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
La dotació econòmica anirà a càrrec de la partida 221.9231.479.00 “Foment emprenedoria” amb un import de 200.000 €, del centre gestor DIPLAB.
 
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Per a més informació premeu aquest enllaç