Dilluns 16 Desembre 2019

Policia Local

La policia local té com a principal objectiu assegurar el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania de Vidreres amb el valor afegit de la proximitat a les persones i de la capacitat d'adaptar-se a les especificitats i idiosincràsia de la població a la qual presta servei. 
La presència en el territori, la proximitat a la ciutadania, la volutat de servei i l'orientació de l'activitat policial a la solució de problemes, són els criteris que han de permetre oferir una resposta de qualitat a les demandes i necessitats ciutadanes.


Funcions i competències
-Policia assistencial: atenció ciutadana, assitència a les víctimes, protecció de menors. 
-Seguretat Ciutadana 
-Convivència i policia administrativa: medicació en conflictes privats, inspeccions i tramitació de denúncies. 
-Trànsit i mobilitat: investigació d'accidents de trànsit, disciplina viària, programes, plans i campanyes.
 
C. Lloret, 63
Espanya
972 850 000 /